BỘ VI XỬ LÝ - CPU

bộ xử lý chính, chíp cpu máy tính để bàn